top of page

שירות פסיכולוגי חינוכי מעלה אדומים

תחומים ייחודיים לשפ"ח
    השירות      הפסיכולוגי
עברנו!
 • איתור, אבחון והערכה של בעיות התפתחותיות בגיל הרך.

 • מעקב וליווי מקצועי של ילדים בשילוב בגנים ובביה"ס.

 • הערכות של מוכנות לכיתה א' אצל ילדי גן חובה.

 • איתור ואבחון של קשיי/ליקויי  למידה בביה"ס.

 • טיפול פסיכולוגי מוגבל בזמן בילדים ובמתבגרים.

 • הפניות  להמשך  טיפול פסיכולוגי, פרה-רפואי  או רפואי.

 • מתן ייעוץ מערכתי לצוותי חינוך מגיל גן חובה עד סוף חט"ב.

 • מתן ייעוץ מערכתי למנהלי בתי הספר ולצוותי הנהלה.

 • מתן ייעוץ טיפולי להורים, הנחיית קבוצות הורים טיפוליות.

 • התערבות  פרטנית, מערכתית וקהילתית במצבי חירום, אסון ומשבר.

 • מתן ליווי מקצועי לתלמידי החינוך המיוחד ומשפחתם - מטרום חובה ועד סוף תיכון.

 • נציגות קבועה בועדת השמה ובועדת זכאות (בכל שנה מתקיימות בין 350-400 ועדות השמה).

 • נציגות  בועדות החלטות, בועדות נוער בסיכון ובוועדות עירוניות נוספות (על פי צורך).

שירותי השפ"ח

פלייר מרכז טיפולי.jpg
פלייר דלת פתוחה.jpg
פלייר מרכז מעוף.jpg

השירות הפסיכולוגי החינוכי עבר למשכן חדש ומטופח ברחוב הכרכום. המבנה החדש נמצא בשכונת 06, ליד ביה"ס צמח השדה הממלכתי, בשכנות למרכז הסייבר החדש.

טלפון: 073-3485823

 

קיימת חניה נוחה בצמוד אלינו, וניתן להגיע גם בתחבורה ציבורית: בקווי האוטובוס 166 ו-176.

מחכים ונרגשים לראותכם בביתנו החדש!

השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח) הינו חלק ממינהל החינוך של עיריית מעלה אדומים. 

מטרת השירות הפסיכולוגי החינוכי היא לסייע בקידום הסתגלותם התקינה של התלמידים במערכות החינוכיות השונות ולקדם את מערכת החינוך לקראת השגת יעדיה.

השירות הפסיכולוגי מכיר בחשיבות מימוש יכולת הלמידה של כל תלמיד תוך כדי שימת דגש על התפתחותו הרגשית, תפקודו החברתי והסתגלותו לחברה ולערכיה.

הפסיכולוג מסייע למערכות השונות בהתייחסות לתלמיד בחיי היום יום בכלל ובמצבי לחץ וחירום בפרט.

פלייר מרכז אבחון.jpg
bottom of page