top of page

מרכז מטיבה

מטיב"ה (מרכז לטיפול בבעיות התנהגות) הינה תוכנית חדשה שמופעלת מזה ארבע שנים בבתי הספר היסודיים על ידי השירות הפסיכולוגי-החינוכי במעלה אדומים. התוכנית הינה במסגרת יוזמה של היחידה למניעת אלימות של השירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י) הארצי.
התוכנית משלבת טיפול רב מערכתי ומקיף עבור הילד- ההורים- וצוות בית הספר:
התוכנית מורכבת מטיפול קבוצתי בילדים במסגרת בית הספר אחת לשבוע על ידי שני פסיכולוגים. בקבוצות אנו משלבים גישה של טיפול קוגניטיבי (מחשבתי) התנהגותי (CBT), תרגילים ומשחק חוויתי, וטכניקות הרפיה. אנו עובדים על נושאים מגוונים כגון שליטה ואיפוק, זיהוי רגשות, תקשורת אמפתית, ומיומנויות חברתיות.
הורי הילדים מקבלים יעוץ פרטני במפגשים שבועיים. בנוסף פסיכולוג ביה"ס שמנחה בתוכנית מלווה ומדריך באופן שוטף את צוות בית הספר.
הטיפול והייעוץ מבוצע על ידי פסיכולוגים מהשירות הפסיכולוגי המתמחים בתחום בעיות התנהגות. הפסיכולוגים מקבלים ליווי, הדרכה והכשרה מקצועית על ידי הפורום הארצי של שפ"י.
 
 אודי דנקר                
 רכז מטיב"ה
bottom of page