top of page

גני ילדים

השרות הפסיכולוגי במעלה אדומים נותן מענה לילדים ולהורים בגיל הרך המבקרים בגני חובה וטרום חובה.

בגני טרום חובה, התערבות הפסיכולוג היא דרך המערך המסייע. הגננת מקבלת יעוץ וסיוע לגבי איתור ילדים מבחינה התפתחותית.

בגני חובה הפסיכולוג מבקר בתדירות של פעם בשבועיים במהלך שנת הלימודים.

 

 

מילה מרכזת הגנים, גלי כהן סקלי

מילה מרכזת הגנים, גלי כהן סקלי

הורים יקרים,

השרות הפסיכולוגי במעלה אדומים נותן מענה לילדים, להורים ולצוותים בגני חובה וטרום חובה.

בגני טרום חובה התערבות הפסיכולוג היא דרך המערך המסייע.

בגני החובה הפסיכולוג מבקר בתדירות של פעם בשבועיים לאורך השנה.

מטרות העבודה הפסיכולוגית בגנים הן:

סיוע ביצירת אקלים גן מיטבי.

איתור צרכים מיוחדים של ילדים מבחינה התפתחותית, רגשית וחברתית.

בניית תוכנית עבודה פרטנית ומעקב לאורך השנה.

הכוונה לטיפולים על פי צורך.

בירור מוכנות התפתחותית – רגשית – חברתית לעלייה לכיתה א'.

העברת ערב הורים בנושא מוכנות לכיתה א'.

יעוץ לצוות הגן.

יעוץ להורים בנושאים התפתחותיים, התנהגותיים-רגשיים ואירוע חיים שונים.

ליווי בתהליכי שילוב והשמה.

התערבות במצבי משבר וסיכון.

 

היחידה לגיל הרך מקבלת פניות מגננות והורים שמעוניינים יכולים לפנות באופן עצמאי.

יש לציין שכל התערבות פרטנית בגן חובה מותנית בהסכמת ההורים ומעורבותם.

אשמח להיות אתכם בקשר (:

 

גלי כהן סקלי

פסיכולוגית חינוכית מומחית

רכזת הגיל הרך בשרות הפסיכולוגי

טפסים להורדה לגננות

bottom of page