שירותי השפ"ח

גני ילדים


​

שירות פסיכולוגי משלים

זקוקים לטיפול? לייעוץ? להדרכת הורים?

מרכז מעו"ף שליד השירות הפסיכולוגי חינוכי, במעלה אדומים, מציע טיפול פסיכולוגי בתשלום. נועד לילדים מגילאי הגן ועד סוף כיתה ו'.

לפרטים– 02-5421332/3

  • סיפוק חוות דעת פסיכולוגיות ומסמכים לועדות השמה על-פי חוק:

        ראיונות, אבחון, תצפיות והערכות לקראת ועדות השמה. הגשת מסמך קביל וחתום לקראת תאריך הועדה. ליווי ופיקוח של מנהלת השירות ומדריכים מטעמה.

  • השתתפות בועדות על-פי חוק: השתתפות בועדות השמה, ועדות שילוב, ועדות זכאות, ועדות החלטה,  ועדות ערר ועוד. זאת לפי תאריכים שנקבעים מראש לכל הועדות. השמת נציגים קבועים בועדות אשר נקבעים על-פי ותק ומומחיות.

  • מענה לפניות במצבי משבר וחירום:

    במצבי חירום ומשבר אישיים, בית-ספריים או קהילתיים יינתן מענה ראשוני בשטח - ההגדרה נקבעת ע"י צל"ח עירוני או בית ספרי וזאת בצמידות לאירועים.

  • מתן שירות פסיכולוגי לבתי ספר יסודיים ולחטיבות ביניים:ייעוץ מערכתי, ליווי צוות חינוכי, אבחון, טיפול בילדים וייעוץ להורים, ליווי של החינוך המיוחד. 1-2 ימים בשבוע בכל בי"ס – לפי גודל המסגרת וצרכיה. בכל מסגרת פסיכולוג קבוע.

  • מתן שירות פסיכולוגי קבוע בגני חובה: ייעוץ מקצועי ומערכתי לגננת ולצוות שלה, אבחון, טיפול וייעוץ להורים. אחת לשבועיים בכל גן. בכל מסגרת פסיכולוג קבוע.

  • ליווי מקצועי למסגרות החינוך המיוחד: ייעוץ מקצועי ומערכתי לצוות החינוכי, ביצוע הערכות פסיכולוגיות וליווי משפחות. על בסיס שבועי. בכל המסגרות מטרום חובה ועד סיום התיכון. 

  • השתתפות במערך מסייע בגני טרום חובה: מתן שירות לגנים במסגרת המערך המסייע העירוני. לפי שיקול דעת מקצועי של צוות המערך המסייע. המערך המסייע כולל צוות בין מקצועי רחב.

טפסים שימושיים

רחוב הכרכום, שכונת 06, מעלה אדומים

02-5421333/2

שלח לנו מייל:

hanay@mam.org.il